Ceny říkáme předem.

Ve svátky i v noci jsou ceny neměnné.

Autor: kamil